მიღების თარიღი : 2012-10-19       გამოქვეყნების თარიღი : 2017-11-15       კონტრიბუტორი :
Sammlung von unbekannter Offizier aus Tiflis
დოკუმენტი : 12 | კოლექციაზე მუშაობდა :

...