მიღების თარიღი : 2010-11-28       გამოქვეყნების თარიღი : 2017-01-19       კონტრიბუტორი : გივი მარგველაშვილი
გივი მარგველაშვილის კოლექცია

კოლექცია აერთიანებს გივი მარგველაშვილის პირადი არქივის მასალებს და მის ზეპირ ისტორიებს.

გივი მარგველაშვილი ( მარცხნიდან პირველი)
გივი მარგველაშვილი (ზის მარჯვნიდან მეორე)
გივი მარგველაშვილი ( ზის მარჯვნივ), გოგი გეგჭკორი (ცეკვავს მარცხნიდან პირველი)
გივი მარგველაშვილი ( ზის მაგიდის კუთხეში), გურამ საღარაძე (ზის მარჯვნიდან პირველი), გოგი გეგჭკორი ( დგას მარცხნივ) , რამაზ ჩხიკვაძე (ხელგაშლილი დგას).
გივი მარგველაშვილი და ეკკეჰარდ მაასი.