მიღების თარიღი : 2010-11-28       გამოქვეყნების თარიღი : 2017-01-19       კონტრიბუტორი : გივი მარგველაშვილი
გივი მარგველაშვილის კოლექცია

კოლექცია აერთიანებს გივი მარგველაშვილის პირადი არქივის მასალებს და მის ზეპირ ისტორიებს.

გივი მარგველაშვილი და თემო ჯაფარიძე
გივი მარგველაშვილი ( ზის მარჯვნიდან მეორე).
გივი მარგველაშვილი, ნაირა გელაშვილი ( მარცხნიდან მეორე), ნოდარ კაკაბაძე ( მარჯვნიდან მესამე)
გივი მარგველაშვილი და იურა ჩიქოვანი
გივი მარგველაშვილი მეგობარ მჭედლოვ-პეტროსიანთან ერთად.