მარია ჰოფმანი
მარია ჰოფმანი შვილიშვილთან მაია უნფაქოშვილთან ერთად
ლევან ლეონიძე ტბაზე მეგობრებთან ერთად
ლევან ლეონიძე და მარია ჰოფმანი ( მარჯვეა კუთხეში )
მარია ჰოფმანი და ლევან ლეონიძე შვილთან ლილი ლეონიძესთან ერთად
მარია ჰოფმანი შვილთან ლილისთან ერთად
მარია ჰოფმანი შვილთან ლილისთან ერთად
ლევან ლეონიძე მარია ჰოფმანთან, დასთან ევგენია ლეონიძესთან და შვილთან ლილი ლეონიძესთან ერთად
მარია ჰოფმანი და ლევან ლეონიძე შვილთან ლილი ლეონიძესთან ერთად
ლევან და გოგლა ლეონიძეები