გოეთეს დღეები თბილისში გაზეთი "Tbilisser Zeitung", გვ. 2
გერმანელი მხატვრები საქართველოში ჟურნალი "Kaukasisches Haus", Nr.16 Juli. გვ.17-17
გოეთეს დღეები
გოეთეს დღეები საქართველოში
"გოეთე და საქართველო" გაზეთი "თბილისი"
გოეთეს დღეები 1996
ფაუსტის საზოგადოების (ქ.კნოტლინგენი) ორგანო "ფაუსტბლეტერ", 1976, #32