ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
საგაზეთო სტატია გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ
მადლობის ფურცელი
ბერლინის ქართული საზოგადოების ცნობის ფურცელი
გურამ რამიშვილის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებული გასამართი ღონისძიებების სია
დავით დავლიანიძე პიტერ ჰანდკესთან (მარცხნიდან მეორე ) ერთად.
გაზეთი "ქართული ფილმი" 26 აგისტო, ა993 წელი, მე-3-4 გვერდი