გოეთეს საზოგადოების საქართველოს განყოფილების სხდომების დღის წესრიგი
ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმისა და გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების ერთობლივი სემინარი