ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
საგაზეთო სტატია გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ