მარია ჰოფმანი
ლევან ლეონიძე და მარია ჰოფმანი ( მარჯვეა კუთხეში )
მარია ჰოფმანი
მარია ჰოფმანი
მარია ჰოფმანი და ლევან ლეონიძე შვილთან ლილი ლეონიძესთან ერთად
ჰოფმანების ოჯახი
მარია ჰოფმანი შვილთან ლილისთან ერთად
მარია ჰოფმანი შვილთან ლილისთან ერთად
მარია ჰოფმანი
მარია ჰოფმანი