არქივის შესახებ

2017 წელი გერმანიასა და საქართველოში ერთობლივად აღინიშნება, როგორ გერმანულ-ქართული ურთიერთობების მრგვალი საიუბილეო თარიღი:

200 წლის წინ, 1817 წელს საქართველოში პირველი გერმანელი კოლონისტების ჩამოვიდნენ, ხოლო 2017 წელს კი საქართველოსა და გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავი სრულდება (2017 წლის აპრილი), რაც ასევე იყო გერმანიასა და საქართველოს შორის განვითარების სფეროში თანამშრომლობის დასაწყისიც.

ქართულ-გერმანული არქივის პლატფორმაც, სწორედ ამ ხანგრძლივი ურთიერთობების დოკუმენტური, ისტორიული წყაროების სისტემატიზაციის, დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა, რომელიც მუდმივად განახლებადი და ღია სივრცე გახდება ორთავე საზოგადოებიდან და სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირის, ჯგუფისა თუ ინსტიტუციებისათვის.

კონცეფცია

"ქართულ-გერმანული" არქივი ეყრდნობა "საზოგადოებრივი არქივის" კონცეფციას, რაც გულისხმობს ელექტრონულ არქივს - დეტალურ, მოქნილ და ინტერაქტიურ მექანიზმს - ღია სივრცეს ნებისმიერი დაინტერესებული პიროვნების თუ ორგანიზაციისათვის; მათთვის ვინც საკუთარ მოქალაქეობრივ მოვალეობად თვლის შეინარჩუნოს და გაუზიაროს დაინტერესებულ საზოგადოებას, როგორც პირად არქივებსა და საოჯახო ალბომებში გაფანტული დოკუმენტური მასალები, ასევე, მოვლენების პერსონალური ხედვა და გამოცდილება ზეპირი ისტორიების საშუალებით; ამ გზით იქმნება ჩვენი უახლესი ისტორიის ამსახველი დოკუმენტური და აუდიო-ვიზუალური ბაზა, რომელიც წარსულის სრულფასოვნად გააზრებასა და დეტალურ შესწავლაში დაგვეხმარება.

თითოეული მოქალაქის აქტივობა - აღადგენს, დააფიქსირებს და შეინარჩუნებს იმ უამრავი ადამიანის კვალს და „ხმებს“, რომლებიც გამიზნულად თუ უნებურად რჩებოდნენ ოფიციალური ისტორიოგრაფიის მიღმა. ყოველი თქვენგანის აქტივობა ამ არქივს მუდმივად განახლებად და თვითმოქმედ ორგანიზმად აქცევს.

შესაბამისად „ქართულ-გერმანული არქივის“ ინტერესის სფეროში ექცევა ის ინფორმაცია, რომელიც ამ ორი ერის, ქვეყნის და საზოგადოებების ურთიერთობების მთელ სპექტრს მოიცავს: ზოგადი - სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ პროცესებსა და მოვლენებიდან, კერძო - ოჯახურ და საგვარეულო ქრონიკებსა და ისტორიებამდე, რომლებიც საზოგადოებრივ წყობას, ყოფასა და ყოველდღიურობას ასახავენ. ნებისმიერი მცირე, ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ინფორმაციის ფრაგმენტიც კი იმსახურებს ყურადღებას და შენარჩუნების უფლებას, როგორც მოზაიკის ერთი დეტალი - საერთო სურათის აღსადგენად.

საბაზისო წყაროების ტიპები, რომლებიც „ქართულ-გერმანული არქივს“ აკომპლექტებენ შემდეგია:

  • ფოტოები.
  • დოკუმენტები: მემუარები, პირადი წრილები, დღიურები, სამსახურეობრივი დოკუმენტები, ჩანაწერები და სხვა. გრაფიკული ჩანახატები ან ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც კონკრეტულ ისტორიას უკავშირდებიან. ასევე ელექტრონული წიგნები.
  • აუდიო მასალები.
  • ვიდეო მასალები.
  • არტეფაქტები - კონკრეტულ ისტორიასთან, მოვლენასთან და ეპოქასთან დაკავშირებული ნივთიერი დოკუმენტები. საჯარო სივრცეში არსებული არტეფაქტები: მემორიალები, მემორიალური დაფები, პლაკატები და ა.შ.
ჩაერთე პროცესში

თითოეულ დაინტერესებულ პირს, მოხალისეს, მკვლევარს თუ კვლევით ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს ეს სივრცე საკუთარი კოლექციის შესაქმენლად, რისი მეშვეობითაც იგი შეავსებს და განავითარებს საერთო მონაცემთა ბაზას, ხელს შეუწყობს კვლევითი პროცესების გააქტიურებას და ავტომატურად იქცევა „ქართულ-გერმანული არქივის“ თანაორგანიზატორად. „ქართულ-გერმანული არქივი“ ღიაა კვლევით ეთიკასა და თანასწორუფლებიანობაზე დაფუძნებული თანამშრომლობისათვის.

„ქართულ-გერმანული არქივის“ სივრცეში ჩართვა ნიშნავს საკუთრებაში არსებული დოკუმენტების ციფრული ასლების გადაცემას არქივის მფლობელობაში და მათ გასაჯაროებას კვლევითი და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის.

„ქართულ-გერმანული არქივის“ სივრცეში ჩართვის მსურველის დაკავშირების შემდეგ, არქივის მკვლევართა ჯგუფი ადგილზე, სპეციალური სტანდარტების შესაბამისად გააციფრულებს მასალებს და დეტალურ ინფორმაციას აღნუსხავს მათ შესახებ. დიგიტალიზებული ვერსია, თანდართული დეტალური ინფორმაციით განთავსდება „ქართულ-გერმანულ არქივში“ მფლობელის - კონტრიბუტორის კოლექციის სახელით. გაციფრულებული მასალების ერთი ეგზემპლარი დამატებით გადაეცემა მასალების მფლობელს.

„ქართულ-გერმანულ არქივში“ ვებ-რეზოლუციით არსებული დოკუმენტების გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს კვლევითი და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის, წყაროს მითითებით (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი). დოკუმენტების მაღალი რეზოლუციით მისაღებად აუცილებელია რეგისტრაცია.

„ქართულ-გერმანული არქივის“ საინფორმაციო სრულყოფისა და განვითარებისათვის, ასევე მომხარებლებთან უკუკავშირის უზრუნველსაყოფად, მომხმარებლებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ კომენტირების ფუნქციით; რაც გულისხმობს კონკრეტულ დოკუმენტთან დაკავშირებული ფაქტობრივი მონაცემის ან ინფორმაციის დაფიქსირებას, არსებული მონაცემების შევსებას და დახვეწას.

სტატისტიკა
ფოტო
(1905)
დოკუმენტი
(379)
ვიდეო
(10)
აუდიო
(6)
არტეფაქტი
(3)
კოლექცია
(31)
ბიოგრაფია
(20)
თეგი
(39)
ბლოგი
(47)
თანამშრომელი
(18)
კონტრიბუტორი
(11)
პარტნიორი
(5)
პარტნიორები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე.ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.