მიღების თარიღი : 2017-08-10       გამოქვეყნების თარიღი : 2017-08-10       კონტრიბუტორი : საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია
ქართულ-გერმანული ბიბლიოთეკა
დოკუმენტი : 7 | კოლექციაზე მუშაობდა : ირაკლი ხვადაგიანი , ქეთი კურტანიძე

კოლექცია წარმოადგენს ქართველოლოგიური და გერმანისტული სამეცნიერო და პოპულარული ლიტერატურის ნაკრებს, რომელიც ასახავს

ქართული და გერმანული სამეცნიერო სკოლების ურთიერთობას და ზოგად - კულტურულ კავშირებს.